Kültür ve Diplomasi

Kültür ve Diplomasi

Yazıcı-dostu sürüm

ÖN SÖZ

2009 yılından itibaren Yunus Emre Enstitüsü dünyanın belli başlı şehirlerinde Türk Kültür Merkezleri açarak kültür, dil ve bilim diplomasisi icra etmektedir. Türkiye’nin yüzyıllar içinde elde ettiği prestij kültür, hiç kuşkusuz Yunus Emre Enstitüsünün faaliyetlerine kılavuz olmaktadır. Bugün itibariyle –bazılarında birden fazla olmak üzere- Amerika, Almanya, Avusturya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Cezayir, Gürcistan, Fransa, Fas, Hollanda, İngiltere, İran, İtalya, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Katar, KKTC, Kosova, Lübnan, Macaristan, Mısır, Makedonya, Malezya, Moldova, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan Senegal, Somali Sudan, Ürdün ve Ukrayna’da faaliyet gösteren elli dört (54) Yunus Emre Enstitüsü bilimsel ve kültürel diplomasinin araçlarını kullanarak yurt dışında pozitif bir Türkiye algısı oluşturmaya çalışıyor.

Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak gibi büyük bir sorumluluğu üstlenen Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın her yerinde Türkiye ile irtibat kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Merkezlerimizin faaliyette bulunduğu ülkelerin seçkin bilim, sanat, kültür ve eğitim adamlarıyla bir arada olmak, onlara modern Türkiye’nin imkân ve fırsatlarını anlatmak aslî görevlerimizden biridir. Toplumlararası birlikteliğin ve diyalog kanallarının açık tutulması, aydınlar arası etkileşim ve ortak çalışma gruplarının oluşturulmasının ancak bilimsel-kültürel çalışmalarla mümkün olduğunu biliyoruz.

Türkiye’nin bilimsel ve kültürel imkânlarını seçkin bilim ve kültür insanlarına aktarmak hiç kuşkusuz büyük bir diplomasi hareketidir. Bunun sadece Türkiye için değil, aynı zamanda etkileşimde bulunduğumuz ülkeler açısından da önemli olduğunun farkındayız.

Bugün Türkiye’nin dünyada 134 Büyükelçilik, 81 Başkonsolosluk, 12 daimi temsilcilik ve 1 ticaret ofisi olmak üzere 228 yurt dışı temsilciliği bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk Londra Büyükelçisi Yusuf Agâh Efendi’den sonraki bu gelişmeler elbette çok önemlidir. Ülkemizin seyrettiği proaktif dış politika, değerli elçilerimizin sayesinde uygulanmaktadır. Elinizdeki bu kitap, Yunus Emre Enstitülerinin açıldığı ülkelerde görev yapan büyükelçilerimizin hatıra ve intibalarını içeriyor.

Yunus Emre Enstitülerinin açıldığı ülkelerde görev yapan büyükelçilerimizin yazdıkları hatıra metinlerinden anlaşılacağı üzere, “kuruluş aşamasında neler yaşanmıştır, hangi zorluklar atlatılarak faaliyetler icra edilmeye başlanmıştır, dün nasıldı bugün ne durumdadır?” sorularının cevaplarını bulmak mümkün olacaktır.

Yunus Emre Enstitüsünün kuruluşundan bugüne kadar bize her türlü desteği veren bütün büyükelçilerimize, aynı zamanda bu kitabın yazılmasında başta değerli Müsteşarımız Ümit Yardım olmak üzere Adnan Keçeci, Ahmet Yıldız, İnan Özyıldız, Kaan Esener, Mehmet Kemal Bozay, Oğuz Demiralp, Ömür Şölendil, Songül Ozan, Süphan Erkula ve Dışişleri Bakanlığı personeline teşekkür ederim.

Prof. Dr. Şeref ATEŞ

Başkan

 

Kültür ve Diplomasi

Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi Yayınları

 

Editörler: Prof. Dr. Şeref ATEŞ, Melih BARUT

Genel Koordinatör: Şenol Selçuk TURAN

Redaksiyon: Fatmanur Samastı, Hümeyra Görmez Temren, Halil İbrahim Elsıkma

ISBN: 978-605-2097-06-9