Medeniyet Okumaları

İstanbul Medeniyet  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Yurtdışı Türkler Başkanlığı ile Phil-ilm Derneğinin katkılarıyla Yunus Emre Enstitüsü Berlin Türk Kültür Merkezinde  2-10 Şubat 2015  tarihleri arasında „ Medeniyet Okumaları“ başlıklı 8 seminerlik bir program gerçekleştirdi.

 Yoğun ilgi gösterilen seminerlerinde Fazlıoğlu, değişik konularda İslam medeniyeti ile Türk tarihi içinde yeralan bazı önemli kavram ve meseleleri ele aldı, tartıştı ve dinleyicilerle paylaştı. Kalabalık bir dinleyici kitlesinin takip ettiği seminerlerin başlıkları aşağidaki gibiydi:

1 – Akıl mı akletmek mi?

2 – Anlam olarak insan

3 – Bilgiyi okuma kılavuzu

4 – Doğu ile batı arasında kalmak

5 – İslam felsefe-bilim okumalarının değeri nedir?

6 – Türk milletinin mefhumu

7 – İnsan eşittir bilgi: tabakat el-umem okuması

8 – Neyi bilemeyebiliriz? El-metalib el-aliyye okuması