Knjiga sa video aktivnostima „Yedi İklim“

Knjiga sa video aktivnostima „Yedi İklim“

Knjiga sa video aktivnostima

Direktorat za podučavanje turskom jeziku izradio je  „Knjigu sa video aktivnostima“ za potrebe nastave turskog jezika koja se odvija uz upotrebu zvučnih  i vizuelnih sredstava. Ovo delo koje se sastoji od 24 videa i aktivnosti u vezi sa njima, namenjeno je svima koji uče turski jezik, kao i predavačima. Knjiga je dodatni materijal pripremljen za one koji turski jezik uče na osnovnom nivou.

 

Prodaja : 0 312 309 11 88 / 1059
E-mail    : hacer.afsar@yee.org.tr