Osmanlı’da Hat, Ebru ve Tezhip Sanatları Konferansı Yapıldı

5-7 Kasım 2015 tarihleri arasında Berlin Yunus Emre Enstitüsü “Osmanlı’da Hat, Ebru ve Tezhip Sanatları” adlı bir dizi konferans gerçekleştirdi.

Konferans dizisinin ilk gününde başta hat sanatı olmak üzere klâsik Türk sanatlarına önemli katkılarıyla tanınan Prof. Dr. Uğur Derman  “Osmanlı-Türk Hat Sanatı” adlı sunumunda Osmanlı Türklerinin, aslı îtibâriyle millî olmayan, ancak dinî bir vecd ve heyecanla kabullenip hârika örneklerini vücûda getirdikleri ve Türkleştirdikleri Hat sanatına ilişkin çeşitli dönemlere ait önemli örnekleri izleyicilerle paylaştı.

Derman, konferans dizisinin ikinci gününde “Türk Cilt ve Ebrû Sanatından Örnekler” başlıklı bir konuşmasında tarihteki cilt örneklerini Batı’daki uygulamalarla birlikte karşılaştırmalı olarak sunmanın yanı sıra maddî değeri yüksek bir sanat olan tezhîbin yerine  (daha iktisadi yoldan) yazının giydirilmesinin ebrû kâğıdıyla da sağlanabildiğini ifade etti.

Konferans dizisinin son gününde söz alan Prof. Dr. Çiçek Derman “Türk Tezhip Sanatına Genel Bakış” adlı sunumunda, Orta Asya’da ilk örneklerine rastlanılan tezhip sanatının asıl parlak ve olgun dönemini İslâmiyet’in kabulünden sonra yaşadığını ve hat sanatıyla birlikte birbirinden güzel eserler meydana getirildiğini söyledi. Üç gün süren konferans dizisi katılımcılar tarafından ilgi gördü.