Osmanlı İstanbul'unda Müzik ve Müzisyenin Sosyal Tarihi

Yazıcı-dostu sürüm

9 Nisan Salı günü Kültür-Sanat Konuşmaları program dizisi çerçevesinde İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümünden Dr. Onur Öner tarafından “Geç Dönem Osmanlı İstanbul'unda Müzik ve Müzisyenin Sosyal Tarihi” konulu bir konferans gerçekleştirildi.

Konferansta Onur Öner, Osmanlı toplum yapısında bir meslek olarak müzisyenlik, 18 ve 19. yüzyıl İstanbul’unda müzik çevreleri ve müzik eğitimine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini paylaştı. Onur Öner’in kendi ifadesiyle, “Yapılan çalışma, 257 müzisyenin sosyal profillerini ortaya çıkarmak için SPSS veri analiz yazılımı üzerinden çok sayıda niceliksel analize başvurmaktadır. Müzisyenlerin coğrafi dağılımları, ailelerinin sosyo-ekonomik durumu, eğitim düzeyleri, yabancı dil yeterlilikleri ve meslekleri sahip oldukları benzerlikler ve farklılıkları tartışmak için bir zemin oluşturmaktadır.”

Öner'in doktora tezinden yola çıkarak yaptığı sunumu; istatistik ögeler, arşiv ve haritacılık gibi saha çalışmalarının da detaylarıyla dönemin İstanbul’u ve Osmanlı müzisyenleri ile ilgili önemli ve ilginç tespitler içerdi.

Etkinlik, çay-kahve ikramı eşliğinde gerçekleşen sohbetle son buldu.