Ortadoğu'da Akademik Mirasın Korunması Konferansı

11/12/2018

Yunus Emre Enstitüsü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi iş birliğiyle mültecilerin akademik miraslarının koruması konusunda 10 Aralık'ta NUMOV Konferans Salonu'nda bir konferans düzenlendi.

T.C. Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik ve Muavin Konsolos Ersan Alagöz'ün de teşrif ettiği konferansa, YÖK Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve Türk-Alman Üniversitesi (TAU) Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat konuşmacı olacak katıldı.

Konferansta, Prof. Dr. Ömer Açıkgöz Suriye'den gelen mülteci öğrencilerin eğitimlerinin önemine ve bu akademik mirasın korunması gerektiğine değinirken, Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu Türkiye'de göçün sonuçları ve Türkiye'nin bu konudaki aktif rolünden bahsetti.

Prof.Dr. Mehmet Özkan konuşmasında Türk üniversitelerinin mülteci öğrenciler için neler yaptığına ve bu konuda ne kadar başarılı olduğuna dair değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Halil Akkanat ise mültecilerin yüksek öğrenime nasıl entegre olacakları konusunda Türkiye ve Avrupa'nın tecrübelerine değindi.

Konferans sonunda gerçekleşen tartışma kısmında konuşmacılara sorular yönlendirildi. Türkiye'nin, mültecilerle göç eden akademik birikimden nasıl faydalanması gerektiği tartışıldı.