Çocuklar için Resim Atölyesi

Berlin Yunus Emre Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen bu yılın son resim atölyesi 14 Aralık'ta sona erdi. Atölyede, Resim Öğretmeni Filiz Azak "Türk motifleri" konulu çalışmalara yer verdi. Azak, "Motifler Türk kültürünün yerleşik bir unsurudur. Hemen hemen her sanat dalında, İslam Sanatında, el sanatlarında, mimarlıkta, müzikte kendini gösterir. Çocuklarımızla Türk Süsleme Sanatının temel taşlarını oluşturan motiflerimizi özgün bir şekilde resimsel bir dille tekrar ele aldık." diyerek resim atölyesinin içeriği hakkında bilgi verdi.

Kendi kişisel ifadeleriyle resmettikleri kültür mirasları olan motifleri tanımış olan çocukların elinden özgün ve paylaşıma açık resimler ortaya çıktı. Bu çerçevede motifler, geçmişten şimdiki nesle kültürel aktarımı sağlamayı amaçlıyor.