"Yedi İklim" сет книги по турски јазик A1 Учебник C1 Учебник

"Yedi İklim" сет книги по турски јазик A1 Учебник C1 Учебник

Седум клими сет книги по турски јазик

Дирекцијата за образование на Турски јазик го подготви "Сетот Седум Клими" кој се состои од учебници, работни книги, прирачници за наставници, брошури и аудио материјали – ЦД-а. Овие сетови се подготвуваат земајќи ги предвид "Текстови според Заедничката европска рамка за јазици"  и основните животни средини.

Постоечките сет книги за A1, A2, Б1, Б2, Ц1 и Ц2 ниво се користат во Културните Центри и на Катедрите за туркологија и Образовните Центри по турски јазик со кои соработува институтот.

 

За продажба: 0 312 309 11 88 / 1059
E-Пошта: hacer.afsar@yee.org.tr